Verzamelen

Data integreren, beheren en beveiligen.

INTEGREER DATA UIT VERSCHILLENDE BRONNEN

Organisaties en bedrijven hebben heel veel data. Zowel gestructureerde data als ongestructureerde data. Gestructureerde data kunnen bijvoorbeeld logbestanden, spreadsheets en tabellen zijn. Ongestructureerde data kunnen e-mails, documenten, afbeeldingen en video's zijn. Deze data wordt meestal opgeslagen in niet-verbonden systemen, waar het snel verandert in type, exponentieel toeneemt in volume en elke dag moeilijker te gebruiken is.

De mensen die afhankelijk zijn van deze data denken niet in termen van rijen, kolommen of onbewerkte tekst. Zij denken in termen van missie en uitdagingen waar hun organisaties voor staan. Echter hebben zij een manier nodig om vragen te kunnen stellen aan hun data en antwoorden ontvangen in een taal die zij begrijpen. Welkom op het platform van QwantumData.

BEHEER DATA IN EEN
GEBRUIKSVRIENDELIJKE MODEL

In nauwe samenwerking met de klant brengen we alle relevante data in kaart en integreren het tot één logisch model. Data wordt opgeslagen op één centrale plek, zonder data te dupliceren, ongeacht de structuur, technologie of locatie. Het onsluiten van nieuwe informatiebronnen en het doorvoeren van wijzigingen is veel sneller en goedkoper dan traditionele oplossingen. Bovendien biedt het iedereen in het bedrijf een duidelijk, geïntegreerd overzicht van alle beschikbare informatie.

TAG, BEVEILIG EN VOLG ALLE DATA

Beveiligingsregels worden strikt in acht genomen, dus data is alleen toegankelijk voor geautoriseerde gebruikers.