Industrie

Sluit aan bij de Industrie 4.0 door data uit de waardeketen te gebruiken,
inclusief data over de toeleveringsketen, productie en operationele activiteiten.

KWALITEIT VERBETEREN &
PRODUCTIE VERSNELLEN

Elk productiebedrijf is anders, maar veel productieprocessen zijn in de basis hetzelfde. Ze beginnen met grondstoffen of onderdelen, daarna volgen bewerkings- of assemblagestappen en uiteindelijk levert het proces een eindproduct op. Bij elke stap in die keten is er data over snelheid, doelmatigheid, storingen, temperatuur, vloeistofniveaus, wisseling van diensten en menselijke tussenkomst.

Met embedded apparaten en sensoren is het mogelijk om van eigen systemen te leren en inzichten te verkrijgen over de beste manier om het proces te beheren, waaronder:

  • Onderhoud plannen tijdens daluren en storingen voorspellen voordat ze plaatsvinden.
  • Niet direct in het oog springende knelpunten opsporen, zodat het proces kan worden geoptimaliseerd.
  • Grondstoffen of onderdelen die niet aan de normen voldoen identificeren of productiefouten voorkomen voordat het product is voltooid.

PREVENTIEF ONDERHOUD

Identificeer probleemsignalen vroegtijdig om ongeplande downtime, dure onderhoud, hoge risico's en kosten te voorkomen. Dit wordt gedaan door geautomatiseerde machine-learning op tijdreeksdata afkomstig van één of meer sensoren. Door het leren van de verschillende patronen van normaal gedrag en het detecteren van de afwijkingen kan het niet alleen bekende problemen signaleren, maar ook onbekende problemen. Op deze manier is het mogelijk om bij elke machine nauwkeurig afwijkingen te detecteren en te voorspellen.

Met predictive maintenance is het volgende mogelijk:

  • Inplannen van de meest geschikte technicus, met de juiste onderdelen op het juiste tijdstip.
  • Achterhalen welke omstandigheden leiden tot storingen en vertragingen.
  • Voorbereid zijn voordat problemen plaatsvinden met een passende onderdelenvoorraad.